ค้นหา
 
  ติดต่อเรา   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   การส่งสินค้าและรับคืนสินค้า  
 
ประเภทสินค้า
accessories-> (54)
Camera Tripod (17)
Camera Bag (39)
DC Adapter-> (20)
Electronics Gadgets (21)
Flash Memory-> (6)
Harddisk-> (26)
HDMI Product-> (35)
IP CAMERA (7)
IPAD / Iphone Acc (6)
Karaoke (2)
KVM Switch-> (7)
LCD & LED Monitor-> (43)
LED /LCD ARM (27)
Microscope Digital (21)
MIcroscope-> (9)
Modem-> (6)
Mouse & Keyboard-> (10)
LED Moving Sign-> (26)
Network (Wire)-> (3)
Network Wireless-> (29)
NB Batt-> (38)
Photo Light Equipment (20)
Projector->
Remote Presentation (10)
scanner->
SDI Product-> (4)
Sound Card-> (9)
Speaker-> (4)
surveillance-> (21)
Tablet
Touch Screen-> (25)
TV Tuner Card-> (12)
USB Product (10)
VGA TO TV (2)
Video To VGA
Video Capture-> (3)


สินค้าราคาพิเศษ ...
สินค้าเด่นแนะนำ ...
Who's Online
ตอนี้ มีผู้ใช้งานอยู่ 21 แขก ออนไลน์.
คำถาม 29/31
Previous Return To List Next

รายละเอียด การรับประกันสินค้า 3COM ของ synnex

คำตอบ
BrandCatagoryModelWarrantyHot SwapWarranty DetailRemark
3COMSWITCH & ROUTERAll ModelLift TimeNค่าบริการฟรีตลอดอายุการใช้งาน หรือภายใน 5 ปีหลังจากวันที่ 3Com ยกเลิกการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ขึ้นกับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนกัน โดยที่พัดลม และแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ภายในตัวเครื่อง มีช่วงเวลารับประกันจำกัดเพียง 5 ปี ทั้งนี้การรับประกันสินค้า และบริการเสริมต่างๆ จาก 3Com มีให้เฉพาะผู้ที่ซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 3Com เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนสิทธิในการเข้ารับบริการไปยังผู้อื่นได้รับบริการได้ที่ศูนย์บริการของ 3Com
3COMWIRELESS & BROAD BAND PRODUCTOfficeConnect Switches3 YrsNค่าบริการฟรี 3 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMWIRELESS & BROAD BAND PRODUCTOfficeConnect Gateways3 YrsNค่าบริการฟรี 3 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMWIRELESS & BROAD BAND PRODUCTOfficeConnect Wireless Adapters3 YrsNค่าบริการฟรี 3 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMWIRELESS & BROAD BAND PRODUCTOfficeConnect Wireless PC Cards3 YrsNค่าบริการฟรี 3 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMWIRELESS & BROAD BAND PRODUCTOfficeConnect Wireless Access Points3 YrsNค่าบริการฟรี 3 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMWIRELESS & BROAD BAND PRODUCTOfficeConnect Wireless Gateways3 YrsNค่าบริการฟรี 3 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMWIRELESS & BROAD BAND PRODUCTOfficeConnect Wireless Routers3 YrsNค่าบริการฟรี 3 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMWIRELESS & BROAD BAND PRODUCTOfficeConnect Wireless Print Server3 YrsNค่าบริการฟรี 3 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMWIRELESS & BROAD BAND PRODUCTWireless Access Points1 YrsNค่าบริการฟรี 1 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
BrandCatagoryModelWarrantyHot SwapWarranty DetailRemark
3COMSWITCH & ROUTERBaseline SwitchesLift TimeNค่าบริการฟรีตลอดอายุการใช้งาน หรือภายใน 5 ปีหลังจากวันที่ 3Com ยกเลิกการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ขึ้นกับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนกัน โดยที่พัดลม และแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ภายในตัวเครื่อง มีช่วงเวลารับประกันจำกัดเพียง 5 ปี ทั้งนี้การรับประกันสินค้า และบริการเสริมต่างๆ จาก 3Com มีให้เฉพาะผู้ที่ซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 3Com เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนสิทธิในการเข้ารับบริการไปยังผู้อื่นได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMHUBBaseline HubsLift TimeNค่าบริการฟรีตลอดอายุการใช้งาน หรือภายใน 5 ปีหลังจากวันที่ 3Com ยกเลิกการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ขึ้นกับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนกัน โดยที่พัดลม และแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ภายในตัวเครื่อง มีช่วงเวลารับประกันจำกัดเพียง 5 ปี ทั้งนี้การรับประกันสินค้า และบริการเสริมต่างๆ จาก 3Com มีให้เฉพาะผู้ที่ซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 3Com เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนสิทธิในการเข้ารับบริการไปยังผู้อื่นได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMSWITCH & ROUTERSwitch 5500familyLift TimeNค่าบริการฟรีตลอดอายุการใช้งาน หรือภายใน 5 ปีหลังจากวันที่ 3Com ยกเลิกการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ขึ้นกับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนกัน โดยที่พัดลม และแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ภายในตัวเครื่อง มีช่วงเวลารับประกันจำกัดเพียง 5 ปี ทั้งนี้การรับประกันสินค้า และบริการเสริมต่างๆ จาก 3Com มีให้เฉพาะผู้ที่ซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 3Com เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนสิทธิในการเข้ารับบริการไปยังผู้อื่นได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMSWITCH & ROUTERSwitch 4005 family1 YrsNค่าบริการฟรี 1 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMSWITCH & ROUTERSwitch 40x0 family1 YrsNค่าบริการฟรี 1 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMSWITCH & ROUTERSwitch 7700 family1 YrsNค่าบริการฟรี 1 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMSWITCH & ROUTERSwitch 8800 family1 YrsNค่าบริการฟรี 1 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMHUBRouter 3000 family1 YrsNค่าบริการฟรี 1 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMHUBRouter 5000 family1 YrsNค่าบริการฟรี 1 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMHUBRouter 6000 family1 YrsNค่าบริการฟรี 1 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
BrandCatagoryModelWarrantyHot SwapWarranty DetailRemark
3COMSWITCH & ROUTERTransceiver GBIC1 YrsNค่าบริการฟรี 1 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMSWITCH & ROUTERTransceiver SFP1 YrsNค่าบริการฟรี 1 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMSWITCH & ROUTERTransceiver XFP1 YrsNค่าบริการฟรี 1 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMSWITCH & ROUTERTransceiver XENPAK1 YrsNค่าบริการฟรี 1 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMSWITCH & ROUTERSecurity Switch 6200 family1 YrsNค่าบริการฟรี 1 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMSWITCH & ROUTERSecurity Switch 7200 family1 YrsNค่าบริการฟรี 1 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMSWITCH & ROUTEREmail Firewall Family1 YrsNค่าบริการฟรี 1 ปีแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMSWITCH & ROUTERPower Adapters1 YrsNค่าบริการฟรี 1 ปีแรก
3COMSWITCH & ROUTERPower Supplies1 YrsNค่าบริการฟรี 1 ปีแรก
3COMSWITCH & ROUTERRedundant Power Systems1 YrsNค่าบริการฟรี 1 ปีแรก
BrandCatagoryModelWarrantyHot SwapWarranty DetailRemark
3COMSWITCH & ROUTERSoftware Products30 DaysNภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMLAN CARD Server NICsLift TimeNค่าบริการฟรีตลอดอายุการใช้งาน หรือภายใน 5 ปีหลังจากวันที่ 3Com ยกเลิกการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ขึ้นกับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนกัน โดยที่พัดลม และแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ภายในตัวเครื่อง มีช่วงเวลารับประกันจำกัดเพียง 5 ปี ทั้งนี้การรับประกันสินค้า และบริการเสริมต่างๆ จาก 3Com มีให้เฉพาะผู้ที่ซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 3Com เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนสิทธิในการเข้ารับบริการไปยังผู้อื่นได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMLAN CARD Embedded Firewall AdaptersLift TimeNค่าบริการฟรีตลอดอายุการใช้งาน หรือภายใน 5 ปีหลังจากวันที่ 3Com ยกเลิกการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ขึ้นกับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนกัน โดยที่พัดลม และแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ภายในตัวเครื่อง มีช่วงเวลารับประกันจำกัดเพียง 5 ปี ทั้งนี้การรับประกันสินค้า และบริการเสริมต่างๆ จาก 3Com มีให้เฉพาะผู้ที่ซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 3Com เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนสิทธิในการเข้ารับบริการไปยังผู้อื่นได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี
3COMLAN CARD Desktop NICsLift TimeNค่าบริการฟรีตลอดอายุการใช้งาน หรือภายใน 5 ปีหลังจากวันที่ 3Com ยกเลิกการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ขึ้นกับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนกัน โดยที่พัดลม และแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ภายในตัวเครื่อง มีช่วงเวลารับประกันจำกัดเพียง 5 ปี ทั้งนี้การรับประกันสินค้า และบริการเสริมต่างๆ จาก 3Com มีให้เฉพาะผู้ที่ซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 3Com เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนสิทธิในการเข้ารับบริการไปยังผู้อื่นได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ถ้าแผ่นซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องมีปัญหา จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ หรือถ้าซอฟต์แวร์มีบั๊กจะแก้ไขให้ฟรี

 
วิจารณ์: 0
วิจารณ์สินค้า
บอกต่อให้เพื่อน
คำถามนี้ ถูกเพิ่มเข้าไปในร้านของเรา เมื่อวันที่ พุธ 25 เมษายน, 2007.
Login
โปรโมชั่นพิเศษ วันนี้
คำถาม ที่ถามบ่อย
สินค้าขายด
เบอร์ IP Address ของท่านคือ: 18.204.55.168

Copyright 2002 Pcresource.co.th,All rights reserved.
บริษัท พีซีรีซอร์ซ จำกัด Tel: 02-250-6048 Mobile : 084-123-0203

สอบถามข้อมูล ได้ที่ LINE@ เพิ่ม Line@หรือ ติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่

Parse Time: 0.290 - Number of Queries: 787 - Query Time: 0.121486916061